Doel effectiviteitsonderzoek

Met dit onderzoek hebben wij gekeken naar de effecten van Druk in de Klas op het gedrag van drukke en ongeconcentreerde leerlingen (zowel met als zonder diagnose ADHD) in de klas. Het vroegtijdig aanpakken van druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas, bij voorkeur voordat een diagnose gesteld wordt, kan helpen om een escalatie van probleemgedrag te voorkomen.
 

Op een wetenschappelijke manier is de effectiviteit van de methode gemeten door deze te vergelijken met een controle groep waar de methode niet in de klas werd gebruikt, maar waar kinderen reguliere zorg konden ontvangen. In de interventie groep hebben uiteindelijk 58 kinderen mee gedaan en in de controle groep 56 kinderen.