Druk gedrag

Via deze website geven we beknopt informatie over druk, impulsief en ongeconcentreerd gedrag. We vertellen je wat dit gedrag inhoudt, wanneer er sprake is van een diagnose, hoe het ontstaat, met welke andere problemen het vaak samengaat en wat je eraan kunt doen. Deze informatie is met name bedoeld voor leerkrachten om het gedrag van drukke en ongeconcentreerde leerling(en) in je klas beter te begrijpen. Wil je als leerkracht wat doen aan dit gedrag in jouw klas, dan kun je Druk in de Klas gebruiken of een andere methode waarbij structuur en het belonen van gewenst gedrag een grote rol speelt.