Wat is Druk in de Klas?

 

Laagdrempelige gedragstherapeutische methode zonder training

Druk in de Klas is een laagdrempelige gedragstherapeutische methode voor basisschoolleerkrachten om druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas aan te pakken en kan zonder training door de leerkracht worden gebruikt. De methode bestaat uit de volgende onderdelen:

- een handleiding met praktische voorbeelden en werkbladen,  

- leerkrachtondersteuning via een online leerkrachtportaal en helpdesk, en

- de Kleurencode (bedrukt whiteboard inclusief markers voor gebruik van het klassikale beloningssysteem). 

Inhoud methode

Het werkboek bevat achtergrondinformatie over het ontstaan en het in stand houden van druk en ongeconcentreerd gedrag en legt uit hoe een gedragsanalyse van het individuele kind gemaakt kan worden. Daarnaast bevat Druk in de Klas algemene technieken voor de hele klas (klassen-management technieken, klassikaal beloningssysteem en time-outsysteem), en individuele technieken voor individuele kinderen die extra hulp nodig hebben. Zodoende helpt deze methode leerkrachten om gedragstherapeutische technieken structureel in de klas te gebruiken en meer inzicht te krijgen in het gedrag van de leerling. 

Grip op je groep kwijt?

Hoewel veel gedragstherapeutische onderdelen al vaak bij leerkrachten bekend zijn, worden ze vaak niet gestructureerd in de klas gebruikt of net niet op de juiste manier. Druk in de Klas biedt in dat geval uitkomst: veel verschillende, belangrijke gedragstherapeutische technieken worden één voor één uitgelegd, met voldoende tips om te zorgen dat je de technieken op de juiste manier én structureel in de klas gebruikt. 

Een positievere sfeer in je klas creëren

Door je basistechnieken verder te verbeteren en daarnaast te focussen op het belonen van gewenst gedrag, kun je ongewenst gedrag ombuigen in gewenst gedrag en zo een positievere sfeer in je klas creëren. 

De Kleurencode is een uniek en essentieel onderdeel van Druk in de Klas. Het is een beloningssysteem voor alle kinderen in de klas, dat gekoppeld is aan een time-outsysteem, zodat elk kind wordt gemotiveerd om zich elke dag zo goed mogelijk te gedragen. Voor het gebruik van de Kleurencode, ontvangen leerkrachten bij het bestellen van de methode een speciaal whiteboard met een mooie opdruk.