Voor wie is de methode geschikt?

 

Voor welke kinderen?

Deze methode kan gebruikt worden voor alle basisschoolkinderen (van groep 3 tot en met 8) die druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas vertonen, ongeacht of zij een diagnose ADHD hebben. Voor deze kinderen kunnen er individuele technieken worden gebruikt als aanvulling op de klassikale technieken die in de hele klas gelden. Het drukke en ongeconcentreerde gedrag hoeft niet per se in de thuissituatie plaats te vinden. 

Als de gedragsproblemen van een kind dermate ernstig zijn dat directe intensieve behandeling nodig is, adviseren wij om te overleggen met de ouders en behandelaars van een kind over het gebruik van Druk in de Klas.

Voor welke leerkrachten?

Leerkrachten die merken dat ze hun grip op de groep kwijt zijn door enkele drukke en ongeconcentreerde leerlingen, kunnen met Druk in de Klas de orde en positiviteit in de klas verbeteren.

Als er meerdere vaste leerkrachten voor eenzelfde groep staan, is het wel van belang dat beide leerkrachten de methode in de klas willen gebruiken.

Overleg met ouders

Voordat een leerkracht de individuele technieken, inclusief online ondersteuning, bij een drukke of ongeconcentreerde leerling gebruikt, dienen leerkrachten dit met de desbetreffende ouders of verzorgers te overleggen. Leerkrachten kunnen ouders voor meer informatie verwijzen naar de website van Druk in de Klas en kunnen ouders een toestemmingsformulier laten ondertekenen welke beschikbaar is via het leerkrachtportaal (onder 'Informatie voor ouders').