Doel van Druk in de Klas

Het doel van Druk in de Klas is om het drukke en ongeconcentreerde gedrag van leerlingen in de klas te verminderen. Door meer achtergrondinformatie over de ontwikkeling van druk en ongeconcentreerd gedrag, door de structuur en voorspelbaarheid in de klas te verbeteren en door ongewenst gedrag om te buigen in gewenst gedrag, zorgt Druk in de Klas voor een succesvolle en positieve leeromgeving.

Daarvan profiteren niet alleen de kinderen in de klas, maar ook de leerkracht!