Achtergrond

 

Eerste laagdrempelige methode specifiek voor druk en ongeconcentreerd gedrag

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat een gedragsmatige aanpak in de klas een positief effect heeft op druk en ongeconcentreerd gedrag en op het sociaal functioneren van kinderen met ADHD symptomen. Toch was er tot op heden in Nederland geen beproefde laagdrempelige methode beschikbaar, die specifiek gericht is op druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas én zonder uitgebreide, dure leerkrachttraining kan worden toegepast. De Vrije Universiteit van Amsterdam (sectie Kinische Neuropsychologie) heeft daarom Druk in de Klas ontwikkeld om op deze behoefte in te spelen.

Wetenschappelijk onderzoek

Deze methode bestaat uit gedragstherapeutische technieken waarvan de effectiviteit zijn bewezen in eerdere wetenschappelijke onderzoeken. Na het ontwikkelen van het programma, is de effectiviteit van deze gedragstherapeutische methode tijdens een 4-jarig promotieonderzoek aan de VU onderzocht (door Betty Veenman, Marjolein Luman en Jaap Oosterlaan). De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat leerkrachten een afname merkten van druk en ongeconcentreerd gedrag, en een toename van sociale vaardigheden. Voor meer over het effectiviteitsonderzoek, klik hier.  

Voor kinderen en leerkrachten een uitkomst

Een vroegtijdige aanpak van probleemgedrag is in de klas essentieel om escalatie van dit gedrag te voorkomen. Daarnaast zijn laagdrempelige programma's van belang met oog op de hoge werkdruk en stress van veel leerkrachten en het huidige onderwijssysteem ('Passend Onderwijs'), waardoor veel kinderen met psychische problemen of leermoeilijkheden op reguliere basisscholen onderwezen worden. Zowel voor kinderen, als voor leerkrachten, kan Druk in de Klas dus een uitkomst zijn.