Leerkrachtmethode voor de aanpak van druk
en ongeconcentreerd gedrag in de klas

Dolle boel op de Adalbert Basisschool in Mook

Wat een heerlijke dolle boel op de Adalbert Basisschool in Mook! Een camerateam kwam daar langs in de klas van Sjors en juf Noor. Wil je meer lezen? Klik dan hier.

 

 

04/26/16

Sjors en juf Noor: projectambassadeurs voor Kinderpostzegels

Met trots stellen wij Sjors en juf Noor aan jullie voor! Noor gebruikt 'Druk in de Klas' met veel enthousiasme en succes in de klas, zowel voor Sjors alsook voor andere leerlingen. Sjors en Noor zijn daarom beiden projectambassadeur voor de Kinderpostzegelsactie van 2016!

Meer lezen? Ga naar  Dit zijn Sjors en juf Noor - Kinderpostzegels

Eerste resultaten 'Druk in de Klas' zijn veel belovend!

Tijdens de uitgiftebijeenkomst van Kinderpostzegels op 4 november 2014 zijn de eerste resultaten naar buiten gebracht, over de gedragsvragenlijsten die door de deelnemende leerkrachten zijn ingevuld. De resultaten zijn veelbelovend!

Dankzij de leerkrachtmethode ‘Druk in de Klas’ rapporteren leerkrachten een afname van ADHD-symptomen, opstandig en agressief gedrag bij drukke en ongeconcentreerde kinderen. Ook rapporteren leerkrachten een significante toename van sociale vaardigheden bij kinderen waarbij ‘Druk in de Klas’ werd toegepast in vergelijking met de volggroep. 98% van de deelnemende leerkrachten wil de methode in de toekomst gedeeltelijk of volledig blijven gebruiken.

Overige instrumenten, zoals klassenobservaties en actigrafie data (een objectieve maat voor hyperactiviteit gemeten met een soort polshorloge) evenals effecten op leerprestaties moeten nog geanalyseerd worden. Wij hopen dat deze maten deze eerste positieve bevindingen zullen ondersteunen.

Achtergrondinformatie

'Druk in de Klas' is een methode voor basisschoolleerkrachten om ADHD-gedrag (hyperactiviteit/impulsiviteit en concentratieproblemen) aan te pakken waarbij we kinderen in de klas en uit de gezondheidszorg willen houden. De methode, bestaande uit een werkboek voor leerkrachten, is bedoeld voor kinderen met en zonder diagnose ADHD en kan zonder aanvullende training zelfstandig door de leerkracht in de klas worden gebruikt.

Aan het onderzoek naar de effectiviteit van ‘Druk in de Klas’ deden 114 kinderen mee die druk en ongeconcentreerd gedrag lieten zien in de klas:

-          56 in de trainingsgroep (waarin ‘Druk in de Klas’ 18 weken in de klas werd toegepast) en

-          58 in de volggroep die na afloop de methode ontving (22% van de kinderen ontving daarnaast reguliere zorg, zoals adviezen van een intern begeleider of een reguliere ADHD-behandeling).

Bij alle kinderen werden op drie momenten (vooraf, tijdens en na het gebruik van ‘Druk in de Klas’) allerlei tests en vragenlijsten afgenomen om het gedrag, sociaal-emotioneel functioneren en de leerprestaties in kaart te brengen.

Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie. 

Dataverzameling voor Druk in de Klas afgerond

De dataverzameling voor Druk in de Klas is ondertussen afgerond. Deelnemen aan het onderzoek is dan ook niet meer mogelijk. Momenteel is de methode nog niet verkrijgbaar op scholen. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden zodra de methode kan worden besteld en meer wilt weten over de uitkomsten van het onderzoek, vul dan dit aanmeldformulier in.

De leerkrachten die met de methode hebben gewerkt waren zeer te spreken: sommigen zijn zelfs zo enthousiast dat ze Druk in de Klas komend jaar weer gaan gebruiken! Hieronder vindt u een filmpje waarin meester John en leerling Anna vertellen over hun ervaring met Druk in de Klas.

 

Achtergrond

Uit eerder onderzoek blijkt dat een gedragsmatige aanpak in de klas een positief effect heeft op druk en ongeconcentreerd gedrag, en tevens voor het sociaal-emotioneel welbevinden van een kind. Toch is er in Nederland geen beproefde methode beschikbaar, die specifiek gericht is op de aanpak van druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas. Dit is opvallend, omdat zo’n methode een cruciale rol kan spelen om aanmelding bij de jeugd geestelijke gezondheidszorg te vermijden. Op de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit is vorig jaar Druk in de Klas ontwikkeld. Deze methode is volledig gebaseerd op wetenschappelijk effectief bewezen leerkrachtprogramma’s. Met dit onderzoek willen wij de effectiviteit van Druk in de Klas aantonen, met als doel deze methode op grote schaal op scholen te implementeren en kinderen die druk en ongeconcentreerd gedrag laten zien in de klas beter te ondersteunen. Op deze manier willen wij stigmatisering, zoals bij het onjuist stellen van de diagnose aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), voorkomen.

Effectiviteitsonderzoek

In september 2011 zijn wij begonnen met het uitvoeren van een landelijk onderzoek naar de effectiviteit van Druk in de Klas. In deze studie wordt de effectiviteit van Druk in de Klas afgezet tegen de effectiviteit van de ondersteuning die gewoonlijk aan een kind wordt geboden (van welke aard dan ook). Dit schooljaar (2013-2014) is het laatste jaar waarin leerkrachten en kinderen mee kunnen doen aan ons onderzoek. Aanmelden kan tot eind december 2013, en in januari 2014 is de laatste mogelijkheid voor scholen om in te stromen. Eind juli 2014 zal de dataverzameling worden afgerond en begin 2015 verwachten wij u de eerste resultaten omtrent de effectiviteit van Druk in de Klas te kunnen tonen.

Facebook

We hebben ook een Facebook pagina! Zin om ons te like-en en mee te schrijven op de pagina?

https://www.facebook.com/pages/Druk-in-de-Klas/265384840172337

Fotocollage testdag

We laten u graag zien wat we op een testdag zoal doen. Een mini fotocollage van een (zonnige) testdag aan het begin van dit jaar vindt u hier.

FAQs

Er is een nieuw kopje op de website gekomen, namelijk FAQs: een pagina voor ouders en leerkrachten met veelgestelde vragen over het onderzoek. De vragen vullen wij gaandeweg aan.

  

08/19/13

Nieuws uitgelicht: Meldt u nu voor komend schooljaar aan!

De aanmeldperiode voor dit schooljaar is alweer in gang gezet... er is veel belangstelling vanuit het hele land! Dit is het laatste schooljaar waarin u mee kunt doen aan Druk in de Klas, dus meldt u nu aan! Aanmelden of informatie opvragen kunt u doen door contact op te nemen met Betty Veenman, of door het aanmeldformulier in te vullen (beiden zijn uiteraard geheel vrijblijvend).

Interview in Trouw

Sponsors

Druk in de Klas is in 2010 ontwikkeld met financiering van Fonds Psychische Gezondheid.

Het huidige onderzoeksproject wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels Nederland, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden en Stichting de Zonnige Jeugd.

  • Stichting Kinderpostzegels Nederland
  • Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind